Young Nails
YN水晶指甲專業組
YN水晶指甲專業組
定價NT$ 6,300
NT$ 3,150
YN紙指模-藍標準500P
YN紙指模-藍標準500P
NT$ 445
YN3D粉雕粉
YN3D粉雕粉
NT$ 148
璀璨水晶粉
璀璨水晶粉
NT$ 278
YN 鑽石磨棒
YN 鑽石磨棒
定價NT$ 1,480
NT$ 740
神奇工具
神奇工具
定價NT$ 2,520
NT$ 1,260
YN 水晶粉(CORE)
YN 水晶粉(CORE)
建議售價NT$ 705
NT$ 353
YN 水晶粉(SPEED)
YN 水晶粉(SPEED)
建議售價NT$ 705
NT$ 353
Finish超亮亮光凝膠
Finish超亮亮光凝膠
建議售價NT$ 1,080
NT$ 540
美國原裝進口 YoungNails 蛋白固定液1/4oz
美國原裝進口 YoungNails 蛋白固定液1/4oz
定價NT$ 680
NT$ 340
YN 透明盒(8入)
YN 透明盒(8入)
定價NT$ 295
建議售價NT$ 285
NT$ 148
YN ZEBRA磨棒
YN ZEBRA磨棒
NT$ 38
YN 白厚綿磨棒
YN 白厚綿磨棒
NT$ 53
YN 雙邊厚綿180磨棒
YN 雙邊厚綿180磨棒
NT$ 68
YN 水晶指甲調和溶劑
YN 水晶指甲調和溶劑
建議售價NT$ 4,225
NT$ 2,113
YN 玫瑰指緣保養油
YN 玫瑰指緣保養油
建議售價NT$ 200
NT$ 100
YN 指面清潔液(凝膠清潔液)
YN 指面清潔液(凝膠清潔液)
建議售價NT$ 682
NT$ 341